Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє стосовно всієї інформації, яку інтернет-ресурс належить ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АРТХА-С”, розташований за адресою

https://artha-s.com/ (далі – Сайт) та офіційна сторінка ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА “АРТХА-С” в соціальній мережі facebook, розташована за адресою — https://www.facebook.com/ukr.artha.s (далі – Сторінка), може отримати про Користувача під час використання Сайту або Сторінки або програм та продуктів Сайту або Сторінки.

 1. Визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація Сайту та Сторінки ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АРТХА-С” (далі – Адміністрація Сайту та Сторінки) » – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АРТХА- strong>, які організують та здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» — будь-яка інформація, що відноситься до прямо чи опосередковано визначеної, чи визначеної фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

1.1.3. “Обробка персональних даних” – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» — обов’язкова для дотримання Адміністратором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач Сайту або Сторінки – особа, яка має доступ до Сайту або Сторінки, через мережу Інтернет та використовує Сайт або Сторінку.

1.1.6. “Cookies” – невеликий фрагмент даних, надісланий вебсервер і зберігається на комп’ютері користувача, який вебклієнт або веб-браузер щоразу пересилає вебсервер в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. IP-адреса — унікальна мережна адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

 • ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем Сайту або Сторінки означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання Сайту або Сторінки.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту або Сторінки. Сайт або Сторінка  не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті чи Сторінці.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач сайту Інтернет-магазину.

 • ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації Сайту або Сторінки щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації Сайту або Сторінки при реєстрації на Сайті або Сторінці, а також при оформленні замовлення на придбання Товару або Послуг.

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті або Сторінці в розділі про реєстрацію та включають наступну інформацію:

3.2.1. ПІБ Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адресу електронної пошти (e-mail);

3.2.4. адресу доставки Товару чи Послуги;

3.2.5. місце проживання Користувача.

3.3. Сайт та Сторінка захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків та при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи («піксель»):

 • IP-адреса;
 • інформація з cookies;
 • інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
 • час доступу;
 • адресу сторінки, де розташований рекламний блок;
 • реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту або Сторінок, які потребують авторизації.

3.3.2. Сайт або Сторінка  здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення та розв’язання технічних проблем, для контролю законності фінансових платежів, що проводяться.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, необумовлена вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

 • МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація Сайту або Сторінки може використовуватись з метою:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті або Сторінці, для оформлення замовлення та (або) укладання Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом зПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АРТХА-С”.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту або Сторінки.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту або Сторінки, надання послуг, обробка запитів та заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач погодився на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача Сайту або Сторінки про стан Замовлення.

4.1.8. Оброблення та отримання платежів, підтвердження податку чи податкових пільг Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням Сайту або Сторінки.

4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту або Сторінки від імені партнерів Сайту або Сторінки.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Сайту або Сторінки з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

 • СПОСОБИ ТА ТЕРМІНІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту або Сторінки має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті або Сторінках, включаючи доставку Товару або Послуг.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.

5.4. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація Сайту або Сторінки інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація Сайту або Сторінки вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація Сайту або Сторінки спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

 • ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом або Сторінкою.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація Сайту або Сторінки зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування чи розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в теперішньому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація Сайту або Сторінки, яка не виконала своїх зобов’язань, несе відповідальність за збитки, зазнані Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. та 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація Сайту або Сторінки не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала громадським надбанням до її втрати чи розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією Сайту чи Сторінки.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

 • Вирішення суперечок

8.1. До звернення до суду з позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем сайту Інтернет-магазину та Адміністрацією Сайту або Сторінки, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

8.2 Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При недосягненні угоди спір буде передано на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

 • ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація Сайту або Сторінки має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті або Сторінках, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Усі пропозиції чи питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти у розділі «КОНТАКТИ».

9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою – https://artha-s.com/